COMPANY NEWS
新奇chuang意shao烤架wen世 wen度显示实时遥控shen奇不shen奇?
一直以来,shao烤dushi很多吃货的最爱,特别shihuwaishao烤gengshi非常吸引人。在shao烤美食的过cheng中,ru果shi烤zhi肉串huozheshu菜,襤ua鉪u不用太在意wen度,眼疾手快控zhihao火候即可。不过ru果想烤zhi牛pai,就没那么简单了。牛pai对烤zhi的wen度yao求则较高,wen度过高huozhe过di,du会对kou感chan生很大的影响。
2015-08-25
查kan详情>>